Prasówki z kraju na WOS

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 4,75 proc. w skali rocznej – podał NBP w komunikacie.

Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta weksli 5 proc.

Po raz ostatni RPP zmieniła poziom stóp procentowych NBP w maju tego roku – podwyższyła je wówczas o 25 punktów bazowych. RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.