Prasówki ze Świata na WOS

Rozszerza się unijna „czarna lista”

Unia Europejska nałożyła sankcje wizowe i zamroziła konta 12 osobom z otoczenia prezydenta Władimira Putina w związku z aneksją Krymu przez Rosję. Unijna „czarna lista” liczy teraz 33 osoby. Przywódcy 28 krajów anulowali także szczyt Unia-Rosja i szczyt G8, a także dwustronne spotkania.

Lista zostanie opublikowana dzisiaj. Według informacji dziennikarki RMF FM do listy dodano m.in. doradców prezydenta Rosji – Siergieja Głazjewa i Władisława Surkowa, wicepremiera Dmitrija Rogozina, a także przewodniczącą Rady Federacji (izby wyższej rosyjskiego parlamentu) Walentinę Matwijenko. Osoby te znalazły się 17 marca na liście osób objętych sankcjami przez USA.

Nie było jednak zgody na sankcje ekonomiczne i mimo starań Polski nie zdecydowano nawet, o tym których sektorów gospodarki mogły by one dotyczyć. By grać na zwłokę zlecono Komisji Europejskiej, żeby przedstawiła w tej sprawie propozycje.

Ze względu na opór Niemiec, Unia zdecyduje się prawdopodobnie na sankcje gospodarcze dopiero, gdyby Rosja militarnie posunęła się poza Krym.