Prasówki z kraju na WOS

Rosjanie wykonają loty obserwacyjne nad Polską i Litwą

Rosyjscy inspektorzy wykonają loty obserwacyjne nad terytoriami Polski i Litwy – informuje służba prasowa rosyjskiego ministerstwa obrony.

Według komunikatu, w okresie do 15 do 21 kwietnia w ramach realizacji międzynarodowego porozumienia o otwartym niebie, grupa inspektorów zrealizuje loty kontrolne na pokładzie samolotu An-30B. Maszyny będą startowały z litewskiego portu lotniczego Szaulaj i z Warszawy. Nie podano, jaki cel będą miały loty.

Traktat o Otwartych Przestworzach został podpisany w 1992 roku w Helsinkach przez 27 państw członków NATO oraz byłego Układu Warszawskiego. Stanowi on, że przestrzeń powietrzna nad terytoriami krajów-sygnatariuszy zostaje udostępniona dla lotów nieuzbrojonych samolotów zwiadowczych, które mają prawo obserwacji poczynań innych państw w dziedzinie wojskowej. Traktat wszedł w życie 1 stycznia 2002. Roczne plany określają ilość lotów obserwacyjnych, które każde z nich ma prawo wykonać nad terytorium innych państw lub obowiązek przyjąć nad własnym terytorium. Traktat wprowadza także możliwość wykorzystania do obserwacji rejonów zagrożonych klęskami ekologicznymi lub do nadzoru realizacji międzynarodowych porozumień o ochronie środowiska naturalnego.