Prasówki ze Świata na WOS

Rosja: Putin zaproponował zmiany w konstytucji

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w środę poprawki do konstytucji kraju, m.in. zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę organu doradczego – Rady Państwowej. W sprawie zmian ma odbyć się w Rosji referendum.

Propozycje Putin ogłosił w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu: niższej – Dumy Państwowej i wyższej – Rady Federacji). Poprawki dotyczą systemu władzy państwowej i oznaczają zmniejszenie pełnomocnictw prezydenta i zwiększenie kompetencji Zgromadzenia Federalnego. Przy czym, Putin zastrzegł, że Rosja powinna być nadal silną republiką prezydencką.