Strona rosyjska odmówiła doręczenia dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska wezwań dotyczących przedstawienia im zarzutów; polskie wnioski w tej sprawie zostały “zwrócone jako niepodlegające wykonaniu” – poinformowała w czwartek Naczelna Prokuratura Wojskowa.

Strona rosyjska – jak poinformował mjr Marcin Maksjan z NPW – uzasadniając swą decyzję powołała się na europejską konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r., która stanowi m.in., że “można odmówić udzielenia pomocy prawnej, jeżeli strona wezwana uzna, że wykonanie wniosku mogłoby naruszyć suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny lub inne podstawowe interesy państwa”.

Polecamy oferte Plush: