Rewelacyjne wyniki Orlenu. Spółka zaskoczyła rynek

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kw. 2015 r. wzrósł do 756 mln zł z 64 mln zł przed rokiem i był wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 206 mln zł. Pozytywny wpływ czynników makroekonomicznych spółka szacuje na 1,1 mld zł.

Zysk operacyjny wzrósł do 1.210 mln zł z 254 mln zł rok wcześniej. Rynek spodziewał się 403 mln zł zysku. Zadłużenie netto grupy na koniec marca wyniosło 6,16 mld zł i było niższe o 559 mln zł w porównaniu z końcem 2014 r.