Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki ze Świata na WOS

Rating kredytowy Rosji obniżony

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch obniżyła rating kredytowy Rosji w walucie obcej i narodowej z BBB do BBB- z negatywną prognozą. To najniższy rating inwestycyjny – następny poziom – BB+ – określany jest już jako spekulacyjny lub śmieciowy.

Obniżenie ratingu Rosji związane jest gwałtownym pogorszeniem perspektyw rozwoju gospodarczego na tle spadku cen ropy naftowej, obniżenia kursu rubla i podwyższenia stóp procentowych – twierdzi agencja. Fitch podkreśla również negatywny wpływ sankcji nałożonych na Rosję przez kraje zachodnie. Sankcje Zachodu wywierają presję na gospodarkę, blokując rosyjskim firmom i bankom dostęp do zewnętrznego rynku kapitału – zauważa.

Agencja przewiduje, że w 2015 roku produkt krajowy brutto (PKB) Rosji spadnie o 4 proc., deficyt budżetowy osiągnie 3,7 proc. PKB, a inflacja wyniesie 8,5 proc. Zdaniem Fitch na ścieżkę wzrostu gospodarka Rosji wróci nie wcześniej niż w 2017 roku.