Prasówki ze Świata na WOS

Raport na temat korupcji w UE

Korupcja jest poważnym problemem w Unii Europejskiej, kosztującym państwa członkowskie ok. 120 mld euro rocznie. Z oficjalnego raportu wynika, że aż 76 proc. respondentów uważa, że korupcja to zjawisko powszechne.

Komisja Europejska przyznała, że dotychczasowe wysiłki w walce z tym niepokojącym zjawiskiem są niewystarczające, w związku z czym konieczne jest zintensyfikowanie dalszych wysiłków przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Z przeprowadzonych badań wynika, że korupcja jest powszechnym utrapieniem Europejczyków – według Eurobarometru aż 76 proc. ankietowanych uważa, że korupcja jest powszechna, a 56 proc. twierdzi, że poziom korupcji w ich krajach wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat.

– Korupcja podkopuje zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji i rządów prawa, wyrządza szkody gospodarce i pozbawia państwa członkowskie tak bardzo potrzebnych wpływów z podatków. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zrobiły w ostatnim czasie dużo, by walczyć z korupcją, ale raport pokazuje, że jesteśmy jeszcze daleko od osiągnięcia celu – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilie Malmstroem.