Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Raport KE: sytuacja gospodarcza Polski korzystna dla podjęcia reform

Sytuacja społeczno-ekonomiczna i stan finansów publicznych Polski są korzystne – ocenia KE w dorocznym dokumencie European Semester: Country Report na 2018 r. Według KE okoliczności sprzyjają podjęciu przez Polskę szeregu wyzwań, w tym dot. zagrożenia ubóstwem dużej części przyszłych emerytek.

W zaprezentowanej w piątek dorocznej ocenie postępów reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania Komisja stwierdziła, że polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, krótkoterminowe perspektywy gospodarcze są w dalszym ciągu optymistyczne, ramy polityki fiskalnej są mocne, działania podjęte w celu zwiększenia dochodów podatkowych przynoszą efekty, a sytuacja na rynku pracy jest najlepsza w najnowszej historii Polski.