Prasówki z kraju na WOS

Ranking Szkół Wyższych 2012

Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012, organizowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyniki rankingu, który ma pomóc maturzystom w wyborze uczelni, publikuje strona internetowa www.ranking.perspektywy.pl, a także serwis „Rzeczpospolitej”. Ranking został zorganizowany po raz 12. i objął ponad 250 uczelni publicznych i niepublicznych.

W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich znalazły się także: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wśród niepublicznych uczelni magisterskich pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kolejne były Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.

W pierwszej trójce najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich oraz państwowych wyższych szkół zawodowych znalazły się: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Kaliszu, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie i PWSZ w Lesznie.

Ranking „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” opiera się na kryteriach z sześciu grup, takich jak: prestiż (mierzony m.in. preferencjami pracodawców i wyborami olimpijczyków), potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność (liczba zgłoszonych i uzyskanych patentów), warunki studiowania (liczba wykładowców np. z tytułem profesorskim) i umiędzynarodowienie (liczba studiujących w językach obcych).

Poza rankingiem głównym przygotowano także ranking w 15 grupach kierunków studiów, który wskazuje mocne strony uczelni i jest szczególnie pomocny kandydatom na studia. Aż w siedmiu z nich dominował Uniwersytet Warszawski: kierunki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe, psychologia, filologia i języki obce oraznauki polityczne. W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Uniwersytet Jagielloński – kierunki prawne i kierunki pedagogiczne, Szkoła Główna Handlowa – kierunki ekonomiczne, Collegium Medicum UJ – kierunki medyczne, Politechnika Warszawska – kierunki techniczne oraz architektura i budownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza – kierunki IT, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała 11-osobowa kapituła pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W jej skład weszli m.in. sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu prof. Marek Safjan, prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej i senator PO prof. Marek Rocki i przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa i b. rektor UJ prof. Franciszek Ziejka.