Prasówki z kraju na WOS

Ranking PISA: Polscy uczniowie w światowej czołówce

Polscy gimnazjaliści najlepsi w Unii Europejskiej. Według testów, do których podchodzą 15-latkowie, polscy uczniowie znaleźli się w czołówce wśród europejskich nastolatków. 

Najnowszy ranking pokazał, że polska młodzież bardzo szybko poprawia swoje wyniki. Spośród 64 krajów, zajęła 13 miejsce wraz z Kanadą. – Zbyt często tkwimy w polskich kompleksach myśląc, że nie stać nas na uzyskiwanie wyników takich, które uzyskują najlepsi – mówi premier.

Rząd chwali się tym, że żaden inny kraj na świecie nie poprawił tak bardzo swoich wyników. Z kraju, który w 2003 r. był poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 i 2009 na poziomie średniej, Polska stała się obecnie czołowym krajem osiągając wyniki znacząco powyżej średniej OECD.