Prasówki ze Świata na WOS

Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Na liście 23 krajów miała się znaleźć Arabia Saudyjska.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej na liście miało od 14 lutego figurować siedem nowych państw, które nie angażują się wystarczająco w walkę z praniem brudnych pieniędzy lub gdzie istnieją luki prawne umożliwiające taki proceder.