Prasówki z kraju na WOS

„Puls Biznesu”: PZU ubezpieczy i wyleczy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń chce skonsolidować uzdrowiska, zakładowe przychodnie i szpitale państwowych firm. W ten sposób ma powstać drugi, co do wielkości podmiot na rynku usług medycznych – informuje „Puls Biznesu”.

PZU nie ukrywa, że posiadanie sieci znacząco poprawiłoby jego pozycje na rynku polis medycznych, którego wartość po wejściu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych liczona będzie w miliardach złotych rocznie. Biznesy medyczne należące do państwowych gigantów to często firmy o obrotach kilku – kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i podobnej wartości. Do tego dochodzi baza tysięcy klientów – pracowników koncernów.

Jak się nieoficjalnie dowiedział „Puls Biznesu”, PZU kończy negocjacje z PKN Orlen na temat przejęcia Orlen Mediki z Płocka z rocznymi obrotami na poziomie 25 mln zł i firmy PROF-MED z Włocławka z 5 mln zł obrotów. Rozmawia także z KGHM.