Projekt ustawy o obronie terytorialnej

Obrona terytorialna będzie odrębnym rodzajem sił zbrojnych, jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców w siłach zbrojnych; za służbę będzie przysługiwać świadczenie za gotowość – zakłada projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

W skład Wojsk Obrony Terytorialnej, jak ma się nazywać nowy RSZ, mają wejść rezerwy, jak i ochotnicy, którzy nie odbywali wcześniej służby. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej ma wynosić od dwunastu miesięcy do sześciu lat, z możliwością jej przedłużenia na wniosek lub za zgodą żołnierza OT.