Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Prezydent: gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów

Państwa profesjonalizm sprawia, że gospodarka leśna Polski może być wzorem dla innych krajów – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników gali jubileuszowej 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Prezydent przypomniał w liście, że Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu powołano jeszcze przed oficjalnym przyłączeniem Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej, a jej kadrę stanowili leśnicy, którzy już w czasach zaborów, gdy władze pruskie nie dopuszczały Polaków do zawodu, zdobywali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności pracując w prywatnych lasach należących do Wielkopolan.