Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Prezydent: będę bronił ustaleń i zobowiązań zrealizowanych w ostatnich latach

Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane, ja z tej drogi nie zejdę – podkreślił prezydent Andrzej Duda. Wymienił w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, „solidne” waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej. Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach postulatom i zamierzeniom, Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 r. – dodał prezydent, który uczestniczy w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.