Prezes ZUS podał się do dymisji

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Swoją misję w ZUS uważam za wypełnioną, a cele, które sobie postawiłem, za zrealizowane – napisał w oświadczeniu na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zbigniew Derdziuk został powołany przez premiera na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w październiku 2009 r.

“Po pięciu latach pracy mogę z czystym sumieniem odejść, stąd złożona na ręce pani premier dymisja (…) Wypełniłem swoją misję” – podał w oświadczeniu.