Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

Premier o budowie obwodnicy metropolii Trójmiasta: przyniesie nowe szanse i perspektywy dla Pomorza

Premier uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na realizację Obwodnicy Metropolii Trójmiasta w okolicach miejscowości Milwino.

Podkreślał, że rząd buduje m.in. obwodnice i wiadukty po to, by z jednej strony zapewnić jak najwyższy komfort jazdy, bezpieczeństwo, czyste powietrze, ale także – z drugiej strony – „by dać ten impuls gospodarczy”. Zaznaczył, że po pandemii polska gospodarka będzie tego impulsu bardzo potrzebowała.