Porozumienie między dyrekcją CZD a strajkującymi pielęgniarkami

Po 16. dniach strajku w Centrum Zdrowia Dziecka podpisano porozumienie między protestującymi a dyrekcją. Zakończenie strajku oznacza powrót do normalnego funkcjonowania Instytutu – wskazano w porozumieniu.

Jak wskazano w oświadczeniu odczytanym mediom, przyjęte w porozumieniu postanowienia “nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu”. W porozumieniu uzgodniono mechanizmy, które pozwolą “na stopniową realizację zgłoszonych przez związek postulatów i poprawę warunków pracy”.