Prasówki z kraju na WOS

Ponad połowa Polaków ocenia pozytywnie okres po 1989 r.

Ponad połowa Polaków – 54 proc. – ocenia pozytywnie ostatnie 27 lat w historii naszego kraju, po przełomie 4 czerwca 1989 r., przeciwnego zdania jest około jednej trzeciej rodaków, czyli 32 proc. – wynika z nowego badania TNS Polska.

Spośród ankietowanych przez TNS Polska okres po 1989 r. “zdecydowanie dodatnio” oceniło sześć proc. badanych, zaś 48 proc. – “raczej dodatnio”. Z kolei wśród ocen negatywnych o latach po 1989 r. “raczej ujemnie” wypowiedziało się 27 proc., zaś “zdecydowanie ujemnie” pięć proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie miało 14 proc. pytanych.