Prasówki z gospodarki na WOS

Ponad 3 mld zł zysku PZU

Dzięki wyższej składce i kontroli kosztów grupa PZU poprawiła wynik netto w 2013 roku.

Zysk netto Grupy PZU wzrósł ww ubiegłym roku o 1,3 proc. w ujęciu rocznym dzięki wynikającemu z dynamicznej sprzedaży niektórych produktów wzrostowi składki przypisanej brutto, a także dzięki brakowi znacznych szkód i utrzymaniu dyscypliny kosztów stałych, poinformował prezes PZU Andrzej Klesyk. PZU odnotowało 3,293 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3,255 mldzł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

Koszty akwizycji Grupy wyniosły w ub.r. 2,02 mld zł wobec 2,00 mld zł rok wcześniej, a koszty administracyjne – odpowiednio: 1,41 mld zł wobec 1,44 mld zł, podała spółka w raporcie.

– Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 24,1 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Ten sukces jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii, która kładzie nacisk na całkowity zwrot inwestycji dla akcjonariuszy – podkreślił Klesyk.

– Warto podkreślić, że od wielu lat struktura wyniku netto grupy zmienia się. W poprzednich latach rekordowe wyniki były rezultatem m.in. rozwiązywania rezerw związanych z ubezpieczeniami grupowymi – powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU.