Prasówki z gospodarki na WOS

Polska liderem wzrostu w Europie

Cała Unia Europejska 
ma być w tym roku na plusie 
– wynika z najnowszej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Najszybciej na naszym kontynencie ma rosnąć Polska.

Zdaniem ekonomistów funduszu światowa gospodarka zwiększy się w tym roku o 3,6 proc. To o 0,3 pkt proc. mniej, niż przewidywano w styczniu, głównie z powodu gorszych wyników państw rozwijających się, w tym przede wszystkim Rosji, oraz spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego Japonii. O 1,2 proc. zwiększy się – zdaniem analityków MFW – PKB całej strefy euro.