Polska gospodarka bardziej dynamiczna niż brytyjska czy japońska

Polska zajęła 21. miejsce w rankingu gospodarek o największym potencjalne do długookresowego rozwoju. W porównaniu z poprzednią edycją zestawienia najbardziej dynamicznych gospodarek świata podskoczyliśmy o trzy pozycje. Wyprzedzamy m.in. Wielką Brytanię, Japonię, Luksemburg czy Włochy.

Badanie obejmuje 60 największych gospodarek świata. Analizowane są 22 odrębne wskaźniki, które mają największy wpływ na długookresowe perspektywy gospodarcze, np. wskaźniki warunków dla eksportu, strukturę demograficzną, czy skalę aktywności zawodowej. Na tej podstawie tworzony jest ranking najdynamiczniejszych gospodarek świata.