Prasówki ze Świata na WOS

Polska, Francja i Niemcy jednym głosem: agresja Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje

Jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje i będzie się wiązała z poważnymi kosztami – ostrzegli przywódcy Polski, Francji i Niemiec w deklaracji wydanej po wtorkowym spotkaniu w Berlinie w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Przywódcy wyrazili „poważne zaniepokojenie gromadzeniem się sił zbrojnych Rosji na Ukrainie i wokół niej; powtórzyli swoje poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy i wyrazili się z uznaniem o postawie Ukrainy, charakteryzującej się niezmienną powściągliwością i dyplomatycznym podejściem”.