Prasówki z kraju na WOS

Początek szczytu klimatycznego w Warszawie

Przewodnictwo nad światowym procesem negocjacji klimatycznych przejął minister środowiska Marcin Korolec – w Warszawie oficjalnie rozpoczął się szczyt klimatyczny COP19

Przez niemal dwa tygodnie 10 tys. delegatów ze 196 państw będzie debatować o ochronie klimatu w rozpoczynającym się 11 listopada Szczycie Klimatycznym. W Warszawie rozpoczyna się właśnie ONZ-owski szczyt klimatyczny zwany COP19. Polska – która obejmie prezydencję COP (Conference of Parties) – przez rok będzie przewodzić procesowi negocjacji, który ma się zakończyć porozumieniem na konferencji w Paryżu w 2015 r.

Oficjalnego otwarcia COP dokonał Abdullah Bin Hamad al-Attiyah, który kierował całym procesem od ubiegłorocznej konferencji w Dausze. Wyraził uznanie za działania, jakie zostały podjęte przez ten czas. Wymieniał m.in. państwa, które zadeklarowały przystąpienie do kolejnego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto i zachęcił do tego kroku kolejne kraje.

– Stoimy przed wielką szansą zrobienia kolejnych kroków w kierunku zawarcia globalnego porozumienia, planowanego na rok 2015 r. – ocenił al-Attiyah, wzywając jednocześnie do wspierania wysiłków nowego prezydenta COP, którym w chwilę później jednogłośnie wybrano ministra środowiska Marcina Korolca.