Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

PKO Bank Polski najodporniejszym bankiem w europejskich stress testach

PKO Bank Polski okazał się najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W testach uczestniczyło 48 największych banków z Europy, w tym dwa z Polski.

Stress testy to cykliczne badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych.