Prasówki z kraju na WOS

Pierwsze wyroki ws. burd 11 listopada – dwóch skazanych

W warszawskim sądzie rejonowym zapadły we wtorek pierwsze wyroki po zajściach, do jakich doszło na ulicach stolicy 11 listopada podczas „Marszu Niepodległości”. Skazane zostały dwie osoby – jedną ukarano grzywną, drugą – ograniczeniem wolności. 

– Do sądu wpłynęły już wnioski dotyczące trzech kolejnych osób, będą one rozpoznawane w środę – powiedziała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Agnieszka Domańska. Jak poinformowała Domańska pierwszej ze skazanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia osobie zarzucono naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz jego znieważenie; druga miała postawiony zarzut znieważenia funkcjonariusza.

Wobec jednej ze skazanych osób – jak powiedziała sędzia Domańska – sąd wymierzył karę grzywny, drugiej wymierzono karę półrocznego ograniczenia wolności w postaci prac na cel społeczny. W obu przypadkach orzeczono też nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

Podczas zorganizowanego w poniedziałek w Warszawie przez środowiska narodowe „Marszu Niepodległości” doszło do burd m.in. w pobliżu budynku ambasady rosyjskiej. Do zamieszek doszło też przed tzw. skłotami przy ul. ks. Skorupki i ul. Wilczej oraz na pl. Zbawiciela, gdzie podpalono instalację „Tęcza”, która została naprawiona zaledwie kilka dni wcześniej.  Jak dotąd zatrzymano 72 osoby.