Prasówki z kraju na WOS

Pięć osób zatrzymanych w sprawie kradzieży i korupcji w wojsku

Pięć osób, w tym czterech żołnierzy, zostało zatrzymanych przez CBA i Żandarmerię Wojskową w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji i kradzieży na szkodę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Informację przekazał we wtorek rzecznik Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ppłk Sławomir Schewe.

Jak wyjaśnił, dwie osoby zatrzymane służą w Centrum, dwie były wcześniej z nim związane, osoba cywilna to pracownik firmy, która współpracuje z wojskiem.

– Osoby te zatrzymano w związku z podejrzeniem kradzieży, przywłaszczenia mienia na szkodę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz korupcji. Obecnie prokuratura prowadzi czynności z udziałem zatrzymanych, po nich zostaną podjęte decyzje odnośnie zastosowanych środków zapobiegawczych – powiedział Schewe.

Prokuratura nie udziela na razie szerszych informacji zasłaniając się dobrem śledztwa.