Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

PIE: nie tylko polskie MŚP rzadko inwestują za granicą

Nie tylko polskie małe i średnie przedsiębiorstwa rzadko inwestują poza granicami kraju – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Również w innych krajach UE niewiele przedsiębiorstw z sektora MŚP podejmuje działalność w formie bezpośrednich inwestycji za granicą – dodaje.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.