Prasówki z kraju na WOS

PGNiG podpisała umowę z Grupą LOTOS

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Grupa LOTOS podpisały dziś umowę na sprzedaż ropy naftowej. Surowiec trafi do rafinerii Lotosu w Gdańsku – podaje PGNiG.

Umowa obowiązuje w latach 2015-2019 z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony. Jej szacowana wartość na dzień zawarcia umowy to ok. 3,2 mld zł. Dostawy ropy naftowej rozpoczną się 1 stycznia 2015 r. Surowiec będzie odbierany przez kupującego koleją z terminali kolejowych PGNiG w Zielonej Górze. Za transport surowca odpowiadać będzie spółka Lotos Kolej.