Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w ’18 do 4,6 z 4,2 proc.

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. w prognozie marcowej, a w 2019 r. do 3,8 proc. z 3,7 proc. – wynika z komunikatu OECD. Ekonomiści organizacji uważają, że NBP powinien zacząć podnosić stopy proc. pod koniec 2018 r.

Zdaniem ekonomistów OECD, NBP powinien zacząć cykl zacieśniania polityki pieniężnej pod koniec 2018 r. „Akomodująca polityka pieniężna była dotychczas odpowiednia, zważając na stłumioną inflację. Niemniej prognozujemy, że inflacja wzrośnie ze względu na przyspieszające płace oraz presję popytową na moce produkcyjne” – napisali.