Prasówki z kraju na WOS

Od 96 lat Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski

Dokładnie 96 lat temu, 26 lutego 1927 roku, Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie uznany hymnem Polski.

Mazurek Dąbrowskiego powstał w 1797 roku jako bojowa pieśń dla Legionów Polskich we Włoszech. W ciągu kilkunastu miesięcy stał się popularny we wszystkich zaborach.