Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

„Nocne Wilki” nie wjadą na terytorium Polski

MSZ przekazało ambasadzie Rosji notę dyplomatyczną z informacją o odmowie wjazdu na terytorium Polski grupy motocyklistów, w której znajdują się przedstawiciele „Nocnych wilków”.

W uzasadnieniu decyzji MSZ podało, że zbyt późno dostało informację o przejeździe „Nocnych Wilków” przez Polskę oraz że strona rosyjska nie przekazała harmonogramu przejazdu motocyklowego gangu przez Polskę.