Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

NIK: Polska może nie osiągnąć 50 proc. poziomu recyklingu do 2020 r.

Istnieje zagrożenie, że Polska nie osiągnie w 2020 r. wyznaczonego unijnymi regulacjami 50 proc. poziomu recyklingu – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”.

Według NIK należy zatem zintensyfikować działania na wszystkich szczeblach, począwszy od gminy, poprzez regiony do Ministerstwa Środowiska.