Niemcy są za pozostaniem Grecji w strefie euro

Według opublikowanego w piatek sondażu telewizji ARD procent Nemców opowiadających się za pozostaniem Grecji w strefie euro wzrósł w porównaniu z sytuacją sprzed 3 lat i to mimo, że nowy rząd w Atenach odrzuca spłatę zadłużenia i pomoc na dotychczasowych warunkach..

Za pozostaniem Grecji w strefie wspólnej waluty europejskiej opowiedziało się 51 proc. uczestników sondażu a 41 proc. wyraziło przeciwny pogląd.

Sondaż przeprowadzono w ub. wtorek i środę, czyli już po zwycięstwie wyborczym w Grecji lewicowo-populistycznej partii SYRIZA, która odrzuca narzucony krajowi przez MFW, UE i Europejski Bank Centralny radykalny reżim oszczędnościowy.