Niemcy przywróciły czasowo kontrole na swoich granicach państwowych, aby ograniczyć masowy napływ imigrantów. Szef MSW Thomas de Maiziere poinformował, że działania władz będą się początkowo koncentrować na granicy południowej z Austrią. Nie jest jasne, czy kontrole zostaną rozszerzone na inne granice.

Jak zaznaczył de Maiziere, decyzje podjęte przez stronę niemiecką są całkowicie zgodne z umową z Schengen. Szef MSW zapewnił, że Berlin będzie nadal przestrzegać przepisów europejskich i niemieckich o udzielaniu schronienia uchodźcom.