Prasówki ze Świata na WOS

Niemcy przywracają kontrole na granicach

Niemcy przywróciły czasowo kontrole na swoich granicach państwowych, aby ograniczyć masowy napływ imigrantów. Szef MSW Thomas de Maiziere poinformował, że działania władz będą się początkowo koncentrować na granicy południowej z Austrią. Nie jest jasne, czy kontrole zostaną rozszerzone na inne granice.

Jak zaznaczył de Maiziere, decyzje podjęte przez stronę niemiecką są całkowicie zgodne z umową z Schengen. Szef MSW zapewnił, że Berlin będzie nadal przestrzegać przepisów europejskich i niemieckich o udzielaniu schronienia uchodźcom.