Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOS

NBP: Wzrost udziału usług w zatrudnieniu stabilizujący dla rynku pracy

Zwiększanie udziału usług w strukturze zatrudnienia w dłuższej perspektywie powinno oddziaływać stabilizująco na zatrudnienie w całej gospodarce – ocenia Narodowy Bank Polski w kwartalnym raporcie z rynku pracy.

NBP ocenia w raporcie, że w III kwartale 2015 r., po negatywnym sygnale z II kwartału, wskaźniki rynku pracy poprawiły się. Dane GUS wskazują, że na koniec III kwartału stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. Autorzy raportu podali, że w skali całej gospodarki wzrost liczby pracujących poza rolnictwem jest coraz wolniejszy, ale jednocześnie wzrasta przeciętna liczba przepracowanych godzin i niemal cały wzrost zatrudnienia dotyczy stabilnych umów na czas nieokreślony.