NBP: w 2015 r. koniunktura dla przedsiębiorstw lepsza niż w 2014

W 2015 roku koniunktura dla przedsiębiorstw, mierzona dynamiką przychodów, nieznacznie poprawiła się względem 2014 r. – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez NBP raportu na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r.

Z raportu NBP wynika m.in., że w IV kwartale 2015 r. dynamika nominalnych przychodów ogółem była wyższa niż w III kwartale (wzrost o 1 pkt proc. do 3,3 proc. r/r).