Prasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

MSWiA, KGP: obchody Święta Niepodległości były spokojne i bezpieczne

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przebiegały w całym kraju spokojnie i bezpieczne – powiedzieli szef MSWiA Mariusz Błaszczak i komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W 308 imprezach uczestniczyło ponad 65 tys. osób; najwięcej w Marszu Niepodległości w Warszawie – ok. 60 tys.

Do zabezpieczenia wydarzeń poza Warszawą delegowano 6,9 tys. policjantów. Z kolei najwięcej policjantów zaangażowano do pracy przy zabezpieczaniu imprez warszawskich: 6,1 tys. policjantów z garnizonu warszawskiego i dodatkowo ponad 2,5 tys. sprowadzono spoza stolicy.