Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

MRPiPS: w 2017 – wyższa płaca minimalna i uszczelnienie „500 plus”

Rekordowo niskie bezrobocie, wzrost minimalnych emerytur, wprowadzenie stawki godzinowej oraz zmiany, które mają uszczelnić program „Rodzina 500 plus” – to najważniejsze osiągnięcia 2017 r., które wymienia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Elżbieta Rafalska, podsumowując dwa lata rządu, zwróciła uwagę, że nakłady na politykę rodzinną w 2017 r. wzrosły do 3,11 proc. PKB. Oceniła, że cele postawione programowi „Rodzina 500 plus” zostały zrealizowane. „Program poprawił znacząco jakość życia polskich rodzin, ograniczył ubóstwo – w tym znacząco rodzin z dwójką, trójką, czwórką i więcej dzieci” – powiedziała.