Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

MRPiPS: szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc.

Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w sierpniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys. – wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert pracy, zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. We wrześniu liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,3 tys. i była o 13 tys. (o 13,5 proc.) wyższa niż w sierpniu.