Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

MRPiPS: Renta wdowia będzie kosztować na początek 8-10 mld zł rocznie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że roczne koszty wypłaty tzw. renty wdowiej na początek wyniosą 8-10 mld zł rocznie. „W obliczu zwiększającej się liczby osób starszych to rozwiązanie jest odpowiedzią na ważną potrzebę społeczną” – powiedziała w środę szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało komisji swoje uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.