MON zmienia kierownictwo CEK NATO

Po zmianie kierownictwa tworzonego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO ośrodek działa, strona polska jest w kontakcie ze Słowakami – zapewniło w piątek MON. Dotychczasowy pełnomocnik ds. Centrum płk Krzysztof Dusza uważa decyzję za nieskuteczną.

W wydanym w nocy komunikacie MON podało, że “18 grudnia 2015 r. pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO Bartłomiej Misiewicz wprowadził nowego p.o. dyrektora CEK NATO płk. Roberta Balę do tymczasowych pomieszczeń CEK NATO użyczonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego”.