Miasta w Polsce wyludniają się, a wsi przybywa mieszkańców

Od 16 lat saldo migracji dla miast jest negatywne, co znaczy, że Polacy chętniej wyprowadzają się z miast niż przenoszą się do nich – wynika z danych GUS. W 2015 roku według danych GUS do miast przybyło 207,8 tys. nowych mieszkańców, a z miast wyprowadziło się 231,9 tys.

Największą różnicę miedzy napływem do miast, a przprowadzką na wieś zaobserwowano w 2007 roku, kiedy to do miast przeniosło się 263,3 tys. nowych mieszkańców, a wyjechało 311,2 tys.