Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOSPrasówki z polityki na WOS

MF o danych GUS: przede wszystkim dzięki istotnej poprawie wyniku kasowego budżetu

W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł – tak Ministerstwo Finansów skomentowało wtorkowe dane GUS.

“Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego” – napisano w komunikacie MF.