Publikujemy arkusze oraz  rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze z języka angielskiego.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusz z zadaniami (poziom podstawowy)transkrypcjaarkusz dla osób niesłyszących.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusz 1arkusz 2transkrypcja