Mamy już arkusz z zadaniami, które rozwiązywali maturzyści zdający matematykę na poziomie rozszerzonym.

TUTAJ znajdziesz arkusz z zadaniami, które pojawiły się na rozszerzonej maturze z matematyki.

Zadanie 1

Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb.


 

 

Zadanie 2

 

 


 

Zadanie 3

 


 


 

Zadanie 4

 

 


 

Zadanie 5

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Jeżeli do drugiej liczby dodamy 8, to ciąg ten zmieni się w arytmetyczny. Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to tak otrzymany ciąg będzie znów geometryczny. Znajdź te liczby. Uwzględnij wszystkie możliwości.

 


 

Zadanie 6

 


 


 

Zadanie 7

 


 


 

Zadanie 8

Oblicz, ile jest liczb naturalnych ośmiocyfrowych takich, że iloczyn cyfr w ich zapisie dziesiętnym jest równy 12.

 


 

Zadanie 9

 


 


 

Zadanie 10

 


 


 

Zadanie 11

 


 


 

Arkusz oraz rozwiązania z poziomu podstawowego są dostępne także na naszej stronie!