Prasówki z kraju na WOS

Matura 2012: Arkusze i rozwiązania z matematyki

Poniżej prezentujemy arkusz maturalny z matematyki wraz z rozwiązaniami.

Rozwiązania są zamieszczanie partiami. Uwaga, strona nie odświeża się automatycznie – jeśli nie widzisz wszystkich zadań, wejdź TUTAJ

KLIKNIJ, żeby zobaczyć arkusz.

 

 

 

Wyjaśnienia do zadań 1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodek odcnika AB =(0,6) współczynnik kierunkowy prostej przech przez punkty Ai B wynosi 2

Czyli prosta prostopadła ma równanie y=-0,5x+b

Podstawiamy współrzędne środka i wyliczamy b=6

 

kąt PAB =a/2

Kąt ABP = b/2

0Dzielimy równanie przez 2

0<(a+b)/2<90 stopni

Czyli kąt APB =180-(a/2+b/2)

Równanie [0<(a+b)/2<90 stopni ]: (-1)

Zatem 0>-(a+b)/2 >-90

Dodajemy obustronnie 180

180>180-(a+b)/2>90

 

liczność omega =7^2 =49

A- Iloczyn liczb podzielny przez 6

A=(2,3) (2,6)(3,2) (3,4)(3,6)(4,3)(4,6)(5,6)(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)(6,7)(7,6)(1,6)

Liczność A=17

P(A)= 17/49

 

x=28/2 czyli x=14 (ciąg arytmetyczny)

w ciągu geometrycznym q=3 stad y=42*3

y=126

z=126*3

z=378

 

 

s=v*t

Pociąg osobowy 210=v*t

v=210/t

pociąg pospieszny

210=(v+24)*(t-1)

Podstawiamy zamiast v=210/t

Otrzymujemy równanie kwadratowe 4t^2-4t-35=0

Delta=576

t1=3,5 godziny t2<0

czas pociągu pospiesznego wynosi 3,5 minus 1 = 2,5 godz

 

//interia.pl