Ludność miast wzrośnie niemal dwukrotnie do 2050 roku

Do 2050 roku liczba mieszkańców miast na świecie prawie podwoi się do 6,4 mld ludzi, a to znaczy, że władze powinny w większym niż dotąd stopniu uwzględniać w planowaniu urbanistycznym wpływ migracji i migrantów na rozwój miast – wynika z raportu IOM.

Coraz więcej mieszkańców miast to imigranci – podkreśla Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w opublikowanym we wtorek raporcie. Obecnie szacuje się, że 232 mln ludzi na świecie mieszka w miastach poza krajem pochodzenia, a ok. 740 mln – w miastach położonych w swoich krajach. W 2014 roku na obszarach miejskich mieszkało ponad 54 proc. ludności świata, czyli 3,9 mld ludzi.