Prasówki z gospodarki na WOSPrasówki z kraju na WOS

Lotos: rusza wydobycie ropy naftowej na złożu B8 na Bałtyku

Ropa naftowa z należącego do Grupy Lotos złoża B8 na Bałtyku już płynie. Jak informuje Lotos Petrobaltic, na razie jest to wstępna produkcja. Potencjał wydobywczy tego złoża ropy naftowej oszacowano na 3,5 mln ton ropy – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Koncesja poszukiwawczo-wydobywcza, dotycząca eksploatacji złoża, obowiązuje do 2031 r. Łączna powierzchnia bałtyckich koncesji wydobywczych Lotos Petrobaltic wynosi blisko 148 km2, a łączna powierzchnia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych to ponad 7,3 tys. km2.